GMG Bilgi Teknolojileri

Bu proje ile bir eğitim metodolojisi  olan MINDLAB, bir yazılım üzerinden IT dünyasına aktarılmış ve sistem yine GMG’nin yönetiminde ‘Software as a service’ olarak kullanıma sunulmuş  ve 4.500 kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.

 • Soru oluşturma,
 • Soru kütüphanesi oluşturma,
 • Materyal (metin, ses, video) kütüphanesi hazırlama,
 • Kişilere soru ve sınav atama,
 • Rol bazlı erişim,
 • Bilgilendirme Alt yapısı,
 • Destek Alt yapısı,
 • Çevrimiçi mesajlaşma,
 • İstatistik Bilgileri görüntüleme,
 • Rol bazlı kullanıcı arasında doküman iletimi,
 • Hobi Çiftlik oyun etkinliği,
 • Müfredatı uygulatma ve Rol kullanıcılarını denetleme,
 • İnternetin olduğu her yerde kolay erişim,
 • Mobile cihazlarda kullanım kolaylığı
Resimler