GMG Bilgi Teknolojileri

Yazılım başka bir firma tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak, Yazılımın bakımı ve güncellenmesi tarafımızca üstlenilmiştir. Bakım faaliyetleri yanında, iş birimi tarafından girilmiş olan yeni isteklerin sürüm planına ve önem derecesine uygun olarak sınıflandırılarak paketlerin oluşturulması, her paket için analiz, tasarım, geliştirme tarafımızca ve kurum ile birlikte kullanıcı kabul test faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi COBIT ve CMMI standartlarına uygun olarak dokümante edilmesi ve işletime alınması faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda diğer hali hazır ve geliştirilen iç ve dış sistemler ile entegrasyonları sağlanmakta ve bilgi paylaşımı en üst seviyede tutulmaktadır. 

Bu tip çalışmalarda çalışılan kurumun metodolojisi ve dokümantasyon isterleri aynen uygulanarak, proje sanki kurum tarafından gerçekleştiriliyormuş (‘seamlees’) gibi olmaktadır.

Resimler