GMG Bilgi Teknolojileri

Akbank şubelerinde ve   ilgili Genel Müdürlük  birimlerinde kullanılmak üzere, Z/OS-CICS-DB2-COBOL ve  önyüzde Windows- Java ortamlarında online real time ve batch olarak çalışacak Akbank’ın senet işlemlerinin tamamını kapsayacak uygulama yazılımının, Akbank donanım ve yazılım ortamlarında çalışarak, Akbank standartlarına uygun şekilde, Analizi, fonksiyonel tasarımı, teknik  tasarımı, veri tabanı tasarımı, kodlaması,  birim ve sistem testleri, ilgili Akbank  birimlerinin (teknik ve kullanıcı) eğitimi,  fonksiyonel - teknik tasarım ve  kullanıcı eğitim dokümanlarının hazırlanması, test senaryolarının  hazırlanması, eskiden kullanılan uygulama  kapsamındaki verilerin yeni uygulamaya aktarılması.
Yaklaşık 8 yıldan beri projemiz sorunsuz çalışmaktadır.

Resimler