GMG Bilgi Teknolojileri

Yazılım başka bir firma tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak, Yazılımın bakımı ve güncellenmesi tarafımızca üstlenilmiştir.
TDİ Genel Müdürlük ve bağlı işletmeler-acentelerinde kullanılan, VSE-CICS-COBOL-Assembler-RPG IV   ortamında online ve batch  olarak çalışan bilişim uygulamalarının tamamının her türlü yazılımın, söz konusu donanım ve yazılım ortamında,  müşteri yazılım personeli,  yazılım dokümantasyonu ve devir işlemi olmadan bakımı tarafımızca yapılmıştır.
İş konuları: Personel, muhasebe, kılavuzluk, liman, gelirler, servisi, fener ve tahlisiye, malzeme, kira gelirleri,   toplu   sözleşme,  istatistik uygulamaları
İş kapsamı  :  Mevcut yazılımın güncel mevzuat , işletme kararları ve  kullanıcı isteklerine göre güncellenmesi , yeni ek uygulama  yazılımlarının hazırlanması, çıkan yazılım  hatalarının düzeltilmesi, bu çalışmalar için  uç kullanıcı ile  birlikte gereken analiz ve test  işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli teknik  tasarım ve kodlamanın  yapılması.  

Resimler