GMG Bilgi Teknolojileri

KAPSAM VE AMAÇ
Proje kapsamında Kritik Tesisler çevresindeki tüm güvenlik ihlallerini, algılayacak, değerlendirecek, görüntüleyecek ve kaydedecek bir güvenlik sisteminin bütünleşik bir yapı içerisinde birbiri ile uyumlu çalışacak şekilde temin ve tesisi amaçlanmaktadır.
Kurulması planlanan Güvenlik ve Algılama Sistemi: çevre güvenlik amacıyla kurulumu yapılacak radarlar, radar kaplaması dışında kalan alanlar için kullanılacak kablosuz toprakaltı tehdit algılama sensörü, IP tabanlı Hareketli PTZ ve Termal Kameralardan ve video içerik analizi destekli sabit Termal Kameralardan oluşan CCTV sistemi ile bütün bu sistemlerin birlikte çalışmasını sağlayan ve tehdidin veya tehdit unsuru sayılabilecek nesnelerin görüntülenmesini, kayıt altına alınmasını ve yeniden görüntülenmesini sağlayan Komuta Kontrol Merkezini ihtiva etmektedir.

Kritik Tesisler çevresinde kurulması düşünülen radar tabanlı çevre güvenlik sisteminde nihai amaç herhangi bir saldırı girişiminin erken algılanması ve hareket halindeki canlı cansız objelerin otomatik olarak takip edilmesi ve kayıt altına alınmasıdır.

 

Etkin bir durumsal farkındalığı elde etmek için sistem, sensörlerinden (genel olarak Radar, elektronik algılama sistemi ve Elektro-Optik Araçlar, Laser sensörler) maksimum algılama menzili elde etmek için, her yönü kapsayan 360 derecelik görüş açısı (FOV) ile, izlenen alan içinde kör noktaları ortadan kaldıran bir algılama menzili sağlayacaktır.

 
 

Yüksek çözünürlüğe sahip radarlar hareket halindeki kişilerin ve objelerin alan içinde takibine imkan verecektir. Radarlar kesintisiz çalışmaya müsait olacak, her tür hava koşulunda ve aydınlık seviyesinde 7/24 prensibinde 365 gün hizmet verecektir.

 

Radarın kapsama alanı dışında kalan sınır içi bölgelerde ilave elektronik koruma tedbirleri (toprakaltı kablosuz tehdit algılama sensörü, video analiz vb. yöntemler) alınacak bu sayede tesis sınırları içinde kontrolsüz alan bırakılmayacaktır.
Çevre güvenlik sisteminden beklenenler özetle:

 • İnsanların ve araçların algılanması
 • Sınır boyunca algılama yapılması
 • Sürekli yüzey taraması ve gözetiminin sağlanması
 • Saldırının erken algılanması, ihtiyaç duyulan bölgelerde(projelendirme sırasında belirlenecek) sınır dışının algılanması
 • Düşük hatalı alarm oranı

Sistem, çevre güvenliğinin sağlanması kapsamında giriş çıkışların tespit edilmesi, kaydedilmesi ve raporlanması amacıyla kullanılacaktır.
Sistem stratejik tesis güvenliği için özel üretilmiş, her türlü çevresel şartlarda ve hava koşullarında performanslı çalışacak üst düzey bir Güvenlik Sistemi olacaktır. Hedefe otomatik olarak yönlendirilen kameralar ve termal kamera ile birlikte radarlar ve radarın kapsama alanı dışında kalan yerlerin kontrol ve gözetimi için kullanılacak diğer algılama sistemleri ile entegre çalışacaktır.
Sistem, Entegre Yüzey Radarları ve radarın kapsama alanı dışında kalan yerlerin kontrol ve gözetimi için kullanılacak diğer algılama sistemleri, Kapalı Devre TV Sistemleri (CCTV) ve termal kameralar ile bu Algılama ve Görüntüleme sistemlerini izleyen, yöneten bir Komuta Kontrol Merkezinden meydana gelecektir.

 

Sistem, yerel ve ulusal güvenlik işletim gerekleri (ilgili mevzuat) çerçevesinde kurulacak ve sağlanacak sistem içindeki her türlü algılama sistemi ve/veya alt sistem ile birlikte çalışabilecek yapıyı destekleyecektir.
Güvenlik Sistemi kapsamında, sistemlerin izleme ve kontrolünün yapılacağı Komuta ve Kontrol Merkezi için gerekli yazılım ve donanımlar sağlanacaktır.
SİSTEM MİMARİSİ TASARIM ÖZELLİKLERİ
Kritik Tesisler çevresindeki tüm güvenlik ihlallerini, algılayacak, değerlendirecek, görüntüleyecek ve kaydedecek bir güvenlik sisteminin bütünleşik bir yapı içerisinde birbiri ile uyumlu çalışacak şekilde (Radarlar ve diğer elektronik algılama sistemleri, Kapalı Devre TV Sistemleri (CCTV-video analitik destekli IP tabanlı PTZ kameralar), Termal Kamera ve bu Algılama ve Görüntüleme sistemlerini izleyen ve yöneten bir Komuta Kontrol Merkezinden) her bir tesisin kurulu olduğu alanın coğrafi yapısını ve tesisin özel güvenlik ihtiyaçlarını dikkate alarak yapılacak olan survey çalışması neticesinde ilgili tesise ait uygulama projesi hazırlanacaktır
Sistemde kullanılacak Radar sayısı, konumları, kapsama alanları, bu alanlara ait kameraların yerleşimleri projelendirilecek; varsa özel durumlar ile ilgili raporlama ve çözümleri projede yer alacaktır.
Sistem Kritik Tesislere dışından içeri gelen tehditlerin dışında, içeriden dışarıya olan hareketleri veya Tesis içinde belirtilen özel öneme sahip bölgelere izinsiz erişim ihlallerini de tespit edebilecektir. Tehditlerin sadece dış kaynaklı değil içten de olabileceği varsayılarak içeriden oluşan bir ihlalin çite doğru hareketi de sistemden izlenecektir.
Amaçlanan Sistem aşağıda belirtilen alt sistemlerden oluşacaktır:

 • Uzun/orta/kısa menzilli radarlar  
 • Elektronik Algılama Sistemi(Toprakaltı kablosuz tehdit algılama Sensörü)
 • Gündüz ve gece elektro- optik gözleme (PTZ ve Termal Kamera CCTV sistemi )
 • Video Analitik Sistemi
 • Komuta Kontrol Sistemi(Entegre Multi sensor, birleştirme, görüntüleme, filtreleme, izleme, kayıt ve yeniden görüntüleme ile komuta kontrol alt sistem video ve sensor yönetim sistemleri)
 • Sistem Network altyapısı

SİSTEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ
1.         Sistem; birlikte çalışabilir, çeşitli menzil performanslarına sahip kameralar ile entegre olan çeşitli menzil özelliklerine sahip radar ve diğer algılama sistemleri ile entegre çalışan Yüksek Güvenlik Çözümü olacaktır.
2.         Sistem düşük radyasyon gücü ve insan sağlığını etkilemeyecek özellikte olacaktır.
3.         Sistem, harita üzerinde radar plot/iz(track) bilgilerini, kamera görüntülerini, kameraların ve diğer algılama cihazlarının yerlerinin tanımlanmasına ve ikon olarak görüntülenmesine imkân sağlayacaktır.
4.         Sistem, en az alt maddelerde belirtilen video analiz yöntemlerini kullanarak alarm oluşturma özelliğine sahip olacaktır:
•   Kullanıcı tarafından tanımlanan bir hattın “Tehdit Unsuru” tarafından geçilmesi,
•   Kullanıcı tarafından tanımlanan bir bölgeye “Tehdit Unsuru” girmesi.
5.         Sistem, tespit ettiği tehdit unsuruna ait o noktaya bakan kameraların görüntülerini güvenlik merkezinde bulunan ekran/ekranlar üzerinde otomatik olarak gösterilecektir.
6.         Sistem, doğa olayları (yağış, rüzgâr, sis, ışık değişimi) nedeniyle meydana gelecek yanlış alarmları asgariye indirme amaçlı filtrelere sahip olacaktır.
7.         Alarm durumlarına ait görüntü ve veriler, otomatik olarak alarm dosyası olarak kaydedilecektir. Sistem’deki tüm kamera görüntüleri 24 (yirmi dört) saat esasına göre kesintisiz olarak takip edilecektir.
8.         Sistem’deki hareketli/sabit kameralar hem klavyeden hem de radar ve radarın kapsayamadığı yerler için kullanılacak toprak altı kablosuz algılama sistemleri ile bunlardan gelen ve hedefe ait plot/iz ve uyarı bilgileri doğrultusunda o bölgedeki termal kameraları hedefe yönlendirmesi, hedefin takibinin yapılması, izlenmesi, kayıt altına alınması ve daha sonra tekrar izlenmesi işlemini sağlayacaktır.
9.         Kritik Tesisler çevre uzunluğu, doğal engeller, binalar ve konumları dikkate alınarak tesis çevresinde kullanılması gereken;
•   Hareketli PTZ tipi IP kamera,
•   Pan Tilt özellikli Termal Kamera
•   Sabit Termal Kamera
sayıları belirlenecektir.
10.       Sistem tasarımında genişlemeye müsait yapı ve esneklik esas alınacaktır. İstenildiğinde sadece yazılım bazında yapılacak değişikliklerle yeni sistemdeki senaryolar kolaylıkla değiştirilebilir olacak, gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda kamera vb. ekipman ilave etmek kablaj ve sistem mimarisi açısından mümkün olacaktır.
11.       Sistem meteorolojik koşullardan ve olumsuz fiziksel şartlardan etkilenmeyecektir. Sistemin radar ve toprak altı kablosuz  tehdit algılama yeteneği rüzgâr, kar yağışı, yağmur, sis ve buz gibi meteorolojik olayların etkilerinden bağımsız olacaktır.
12.       Sistem; tehdidi tespit ettiğinde otomatik olarak alarm verecek olup, yanlış alarm oranı asgari olacaktır. Sistem güvenlik ihlali meydana gelmeden, fiziksel güvenlik amaçlı oluşturulmuş çit ya da duvara yaklaşma yollarında tehdidi belirleyecek, sesli ve görüntülü olarak alarm verecek yapıda olacaktır. Takip verileri radar kapsama alanına giren yerlerde coğrafi şartların müsaade etmesi durumunda radar üzerinden tel çitten en az 150 metre dışarıyı kapsayacak şekilde, radar ile kapsama sağlanamayan yerlerde tel çit ve tesis iç kısmında Toprakaltı kablosuz tehdit algılama sistemi ile sağlanacaktır. Alarm alınan noktalardaki kameralar otomatik olarak ekrana gelecek ve operatör yardımıyla takip edilecektir. Sistem tesis genelinde tehdit olarak varsayılan hareketleri algıladığında hareketli kameralar ile takip edecek, sesli ve görüntülü olarak alarm verecek yapıda olacaktır.

 

Radar ile yapılan bir çevre güvenlik sistemi 56 adet dar görüş alanına sahip kamera ile yapılan sistemden daha etkin bir çevre güvenliği sağlamaktadır. Kamera sayısının az olması daha az bakim maliyeti ve daha az kuruluş maliyeti sağlar.
13.       Tespit edilen hedefler coğrafi bilgi haritası (GIS) üzerinde gösterilecektir. GIS uydu haritası biçiminde olacak bu arayüzde geniş coğrafi alanlar görüntülenebilecek, istendiğinde GIS üzerinde yakınlaştırma (zoom-in) işlemi yapılacak, haritada belli bir bölgenin güvenlik bilgisine hızlı erişim mümkün olacaktır. Ayrıca aynı harita üzerinde farklı katmanlarda kameralar, kameraların bakış açıları, algılama sistemlerinin (radar, sensör/detektör/ toprak altı kablosuz algılama) durumları ve kapladıkları alanlar görülebilecektir. Harita üzerinde kamera ikonlarına tıklayarak canlı görüntü küçük pencerede harita üzerinde açılacaktır.
14.       Çevre Güvenlik Sistemi kapsamında, hem donanım hem de yazılımları içerecek bir Komuta ve Kontrol Merkezi kurulacaktır. Bu merkez, tüm sensörlerden gelen verileri analiz ederek alarm bildirimlerinde bulunacak merkezi bir veri işleme sistemi olacaktır. Güvenlik ortamının komple görüntüsünü almayı sağlayacak çoklu LCD/Video Wall monitörleri içerecek ve aynı zamanda kullanıcı tanımlı, Video Yönetim Sistemi (VMS), Otomatik Geçiş Kontrolü ve Yangın Algılama Sistemleri dâhil olmak üzere sensör sistemlerini ve her bir sensörü izleme kabiliyetine sahip olacaktır. Güvenlik Sistemleri Yönetim Platformu, güvenlik personelinin tesis içerisinde meydana gelen güvenlik ihlalinin yerini ve zamanını çabucak belirleyebilmesini sağlayacak şekilde, bir Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) harita destekli sistem üzerinde gösterebilme kabiliyetine sahip olacaktır. Güvenlik Sistemleri Yönetim Platformu, güvenlik güçlerinin sahip olduğu ister radyo ister telefona ait haberleşme teknolojileri ile birlikte entegre bir biçimde çalışabilecek kabiliyette olacaktır. Bu kabiliyet, olaya müdahale edecek olan güvenlik personeli için sistem izleme monitörüne çevre güvenlik sisteminden gelen bilgi akışını optimize edecektir. Bir güvenlik ihlali tespit edildiğinde güvenlik kuvvetleri buna göre müdahale etmek üzere yönlendirilebilecektir.
15.       Ağ Altyapı Sistemi
Tesis dahilinde kullanacak tüm sensörlerin, kameraların ve cihazların ana komuta merkezine bağlantısı; geniş bir alanı kapsayan fiber optik kablo ve diğer geleneksel fiziksel metotları kapsayan ağ yapısı kurulacaktır.
Mobil Güvenlik Unsurlarının (Ambulans, Yangın araçları, Güvenlik personeli araçları, istasyon içinde yaya olarak hareket eden güvenlik elemanlarının kullandığı akıllı mobil iletişim araçları) güvenlik ağına bulundukları her yerden güvenli olarak bağlanmasına olanak sağlayan ve fiziksel bağlantılı ağın maliyetinin çok altında ve daha fazla iletişim seçenekleri sunarak kablosuz olarak aynı bağlantıyı sağlayabilen bir iletişim ağı kurulacaktır.

 

 

Resimler