GMG Bilgi Teknolojileri

Tamamen kendi kaynaklarımızla ARGE olarak geliştirilen sigorta ekspertiz şirketlerine yönelik bir Entegre yazılım paketidir. Bu yazılım ile sigorta şirketinin ekspertiz talebinden başlayarak fatura kesimi ve faturaların ödenmesi arasındaki tüm süreçlerin yönetildiği ve her türlü raporlamanın yapılabildiği yazılım paketidir.

 • Tüm Ekspertiz işlem sürecinin akışını komuta ve kontrol etme
 • Gelen İhbar ve Maillerin doğru bir şekilde koordine edilmesi
 • Evrak ve E-postaları yönetimi
 • Rol kullanıcılarına görev tanımlama ve atama
 • Rol kullanıcılarına görevleri uygulatma
 • Harita üzerinden kişileri görev yerini görme ve yeni görev adreslerine yönlendirme
 • Çevrimiçi rapor oluşturma ve bu rollere paylaşım yapma
 • Rol bazlı kullanıcı arasında doküman iletimi ( Metin, ses, video )
 • Rol kullanıcıları arasında çevrimiçi mesajlaşma
 • İnternetin olduğu her yerde kolay erişim
 • Mobile cihazlarda kullanım kolaylığı
Resimler