GMG Bilgi Teknolojileri

1. GMG’de uygulanan yöntemler

GMG’de yukarıda bahse konu edilen her iki yöntem de kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin hangisinin seçileceği yapılacak projenin kapsamına ve müşteri isterlerine göre değişiklik göstermektedir.

Büyük projelerimiz için ‘Waterfall’ metodolojisi ile başlayıp ana isterler alındıktan sonra geliştirme yapılmakta ve müşterinin kullanımına sunulmakta ve hemen akabinde ‘Scrum’ metodolojisine geçilerek müşterinin önceden belirleyemediği isterler karşılanmaktadır. Böylelikle müşterinin taleplerinin tam olarak karşılanmaktadır. Bu metodolojinin faydalarının anlatımı ve tanıtımı tarafımızdan yapılmakta  ve tam anlamı ile uygulanabilmesi için gerektiğinde müşterilerimizde tarafımızdan eğitilmektedir. 

Müşterilerimizden gelen mevcut yazılımlarına ek geliştirmeler yapılması ve değişiklik talepleri gibi projeler için ‘Scrum’ metodolojisini uygulamaktayız. Yine bu metodolojiyi uygularken müşterimizi bilgilendiriyor aynı zamanda gerekmesi durumunda müşterimizi eğitiyoruz.

Her iki metodolojinin ihtiyaç duyduğu tüm dokümantasyon tarafımızdan yapılmakta ve saklanmaktadır. Örneğin ‘WaterFall’ için Analiz, Tasarım, geliştirme, test raporları ve  ‘Scrum’ için ‘Product backlog’ ve ‘Burndown chart’ gibi.

Yine, her iki metodolojinin ihtiyaç duyduğu toplantılar, tarafımızdan yapılmakta ve ilgili birimlerin katılımları sağlanmaktadır. Örneğin ‘WaterFall’ için Analiz, Tasarım,  Gözden geçirme toplantıları, test değerlendirme toplantıları ve  ‘Scrum’ için ‘Sprint’ Planlama Toplantısı, ‘Sprint’ Günlük Toplantısı, ‘Sprint’ Gözden Geçirme Toplantısı ve ‘Sprint’ Süreç İyileştirme Toplantısı gibi. Özellikle ‘Scrum’ metodolojisinde toplantılar kısıtlı ve belirli süreler için gerçekleştirilmektedir.

Bakım yükümlülüğümüz olan projelerde de yine ‘Scrum’ metodolojisini kullanmaktayız. Acil olmayan tüm bakım ihtiyaçları için proje bazlı olarak hatalar toplanmakta ve hep aynı temel ekip her bir proje için farklı ‘Sprint’ ile çalışmaktadır. Gereksinime göre Geliştirme Takımına ilgili proje ekibinin geliştirlmesine katılmış elemanlarda katılmaktadırlar. ‘Sprint’ ler genelde 1 hafta sürmektedir. Acil ihtiyaçlar için problem hemen çözülmektedir.

 

2. GMG’nin proje uygulama örnekleri : 

Aşağıdaki örneklerde yürüttüğümüz projelerdeki uygulamalar anlatılmaktadır.

a. MindLab Projesi : 

Bu proje ile var olan MindLab isimli bir eğitim sistemi (tamamen kağıt üzerinden yürütülen) ,  Bulut üzerinden yayınlanan ve şuanda 5.000 kişiden fazla kullanıcısı olan kağıtsız bir sisteme dönüştürülmüştür.

Bu proje de ‘Scrum’ metodolojisi kullanılmıştır. GMG’nin Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ‘Scrum Master’ rolünü üstlenmiş ve proje de 3 kişilik ekip Geliştirme Takımı olarak yer almıştır.  MindLab Türkiye’den pazarlamadan sorumlu kişi ise ‘Product Owener’ olmuştur. Toplam da 5 ‘sprint’ ile proje gerçekleştirilmiştir. ‘sprint’ler 2 – 4 hafta arasında gerçekleştirilmiştir. Bu proje de ‘scrum’ metodolojisinin tüm gereksinimleri (toplantılar ve dokümanlar) titizlikle uygulanmış ve proje başarı ile sonlandırılmıştır.

İşletimde olan bir sistem olarak ortaya çıkan bakım ihtiyaçları yine ‘Sprint’ler halinde yerine getirilmektedir.

Bu proje kapsamında ile her sene projeye yeni eklemeler talep edilebilmektedir. Tüm bu taleplerin karşılanmasında yine ‘Scrum’ metodolojisinin tavizsiz bir şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

b. Anadolu Sigorta Hukuk Sistemi Bakım ve Geliştirme Projesi :

Bu proje ile Anadolu Sigortanın kullanmakta olduğu hukuk otomasyon sisteminin kod sorumluluğu üstlenilmiş olup sistemin tüm bakımı ve talep edilen tüm yeni gereksinimlerin gerçekleştirmeleri tarafımızca yapılmıştır.
Tüm yeni talep edilen geliştirmeler için öncelikli olarak  ‘Product backlog’lar oluşturulmuş ve bunlar ‘sprint’ler olarak gerçekleştirilmiştir.
Bakım kapsamında yazılımda karşılaşılan sorunlar giderilmektedir. Bu sorunlardan acil olanlar dışındakiler ‘Product backlog’a  eklenmiş ve her bir ‘Sprint’te talep edilen hata düzeltmeleri de yapılmıştır. 3 kişilik bir ekip Geliştirme Takımı olarak çalışmış ve 1 ay süren ‘Sprint’ler halinde proje başarı ile sürdürülmüştür.
Yine, ‘scrum’ metodolojisinin gereği olarak ‘Scrum Master’ tarafımızdan atanmış ve ‘Product Owener’ ise Müşterimizin atadığı bir kişi olmuştur. ‘Sprint’ler müşteri tarafından yakından izlenmiş ve hakkedişler bu ‘sprint’lerin devre alınmasına istinaden yapılmıştır.

c. SchoolAge Okul ve Eğitim Yönetim Sistemi :

Bu Sistem, bir ArGe projesi olarak GMG’de geliştirilmiş olup halen çeşitli okullarda kullanımdadır.  Bu proje ile hem bir Okul yönetimi hem de Eğitim Yönetimi tek bir yazılım çatısı altında birleştirilmiştir.
Bu projenin başlangıcında ‘Waterfall’ metodolojisi ile çalışılmıştır. Temel gereksinimlerin karşılanmasında önce Analiz, Tasarım, Geliştirme ve Test aşamaları gerçekleştirilmiştir. Projenin ilk 8 ayı böylelikle geçirilmiş ve temel alt yapı hedeflerine ulaşılmıştır.  Sisteme diğer ihtiyaç duyulan özelliklerin katılmasında ‘Scrum’ metodolojisi kullanılmıştır. GMG’nin pazarlamadan sorumlu ilgili kişisi ‘Product Owener’ olarak atanmış ve  GMG’nin Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ‘Scrum Master’ rolünü üstlenmiş ve proje de 3 kişilik ekip Geliştirme Takımı olarak yer almıştır.
Halen Sistem, ‘Product Owener’ın talepleri doğrultusunda ve ‘sprint’ler olarak gerçekleştirilmektedir. Her bir ‘sprint’, ‘Product Owener’ın taleplerine göre değişmekle birlikte 2 – 4 hafta sürmektedir. Böylelikle ürün sürekli olarak geliştirilmekte ve ürüne yeni özellikler kazandırılmakta ve satış şansı arttırılmaktadır.
Yine, acil olmayan bakım ihtiyaçları için, gereksinimler ‘Product Owener’ tarafından ‘product baclog’a eklenerek ‘sprint’lerin içerisinde karşılanmaktadır.

d. FTP Servis alt yapısının sağlanması :

KKB’nin isteği doğrultusunda iki sistemin birbirine bağlanmasında FTP altyapısının gerçeklenmesi sağlanmıştır.
Bu proje göreceli olarak kısa ve gereksinimleri de az ve kompleks olmadığından doğrudan ‘Waterfall’ metodolojisi uygulanmıştır. Analiz, Tasarım, kodlama, test fazları gerçekleştirilmiştir. Buradaki dokümantasyonda KKB’nin mevcut şablonları ve formatları kullanılmıştır. Burada geliştirilen ve testten geçirilen kodlar  KKB’nin sahip olduğu bir Kalite kontrol yazılımı ile de test edilmek suretiyle kalitesi de belgelenmiştir.
Bütün bu 3 aylık sürecin sonucunda proje başarı ile bitirilerek müşterimize teslim edilmiş ve halen sorunsuz olarak kullanımdadır.

e. Hukuk ve Alacak Takip uygulama Yazılımı

Söz konusu yazılım paketi HalkBankası için gerçekleştirilmiş olup GMG olarak da Fikri Sınai haklarına sahip  bulunmaktayız. Bu yazılım ile UYAP, TAKBİS, PTT entegrasyonlarına ilave olarak HalkBank’ın bankacılık sistemine de entegre bir şekilde bütün Alacak takipleri ve İcra/haciz işlemleri yerine getirilmektedir. Yine yazılımın içinde çok çeşitli fonksiyonlarda gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Proje de Pilot kullanım sonrası yaygınlaştırma faaliyetlerine devam edilmektedir.
Projenin ilk 6 aylık süresinde temel alt yapı hedeflerine ulaşana kadar ‘Waterfall’ metodolojisi kullanılmıştır. Temel gereksinimlerin karşılanmasında önce Analiz, ve Tasarım, sonrasında Geliştirme ve Test aşamaları gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç duyulan diğer özelliklerin yazılıma eklenmesinde ‘Scrum’ metodolojisi kullanılmıştır. HalkBank’ın Hukuk Müdürü ‘Product Owener’ olarak atanmış ve  GMG’nin Yazılım Direktörüne bağlı olarak 3 kişi  ‘Scrum Master’ rolünü üstlenmiş ve proje de toplam 15 kişilik ekip Geliştirme Takımları olarak yer almıştır. Aynı anda 3 ‘sprint’ olacak şekilde proje içinde çalışılmalarına devam edilmektedir.
Halen Sistem, ‘Product Owener’ın talepleri doğrultusunda ve eş zamanlı olarak 3 farklı ‘product baclog’ sahip 3 ‘sprint’ olarak gerçekleştirilmektedir. Her bir ‘sprint’, ‘Product Owener’ın taleplerine göre değişmekle birlikte 2 – 4 hafta sürmektedir. Böylelikle ürün sürekli olarak geliştirilmekte ve ürüne hedeflenen yeni özellikler kazandırılmaktadır.
Yine, acil olmayan bakım ihtiyaçları için, gereksinimler ‘Product Owener’ tarafından ilgili ‘product baclog’lara eklenerek ‘sprint’lerin içerisinde karşılanmaktadır.

f. Senetler Projesi

Projenin ilk 8 aylık süresinde temel alt yapı hedeflerine ulaşana kadar ‘Waterfall’ metodolojisi kullanılmıştır. Temel gereksinimlerin karşılanmasında önce Analiz, ve Tasarım, sonrasında Geliştirme ve Test aşamaları gerçekleştirilmiştir. Ek fonksiyonların yazılıma eklenmesinde ‘Scrum’ metodolojisi kullanılmıştır. GMG’nın proje yöneticisi ‘Product Owener’, GMG sistem analisti  ‘Scrum Master’ rolünü üstlenmiş ve projede toplam 6 kişilik geliştirme ekibi görev yapmıştır.

g. Kıyı Emniyeti

Proje, miras uygulamalar için bir bakım projesidir. Yapılan bakımların tür ve gereksinimine göre Şelale veya   Scrum metodolojileri kullanılmıştır. Scrum metodolojisinin kullanıldığı düzenleme ve geliştirmelerde KEGM’nın iş birimi personelleri   ‘Product Owener’ , GMG proje personeli ise   ‘Scrum Master’ rolünü üstlenmiştir.

Resimler