GMG Bilgi Teknolojileri

Aşağıda yer alan konularda Danışmanlık vermekteyiz:

 • Strateji, Politika ve Metodoloji geliştirme,
 • Altyapı, Yazılım ve Donanım konfigürasyonları tasarımı,
 • Yazılım ve Donanımlar için standartların belirlenmesi,
 • İşletim Sistemleri, Yardımcı Programlar ve Paketlerin seçimi,
 • Güvenlik Ortamları ve Yazılımının seçimi ve düzenlenmesi,
 • Veri ve veri yapılarının tasarımı ve yönetimi,
 • İletişim ağının tasarlanması,
 • İletişim ağı Yönetimi,
 • Veritabanı Yönetimi,
 • Değişiklik Yönetimi,
 • Depolama Yönetimi,
 • Performans Yönetimi,
 • Döküman Yönetimi,
 • İşletim Yönetimi,
 • Problem Yönetimi,
 • Yardım Masası,
 • İş Yönetimi Sistemlerinin tasarımı,
 • Yüksek verimliliği sağlamak için sistemlerin performansının izlenmesi metotlarının tasarlanması,
 • Periyodik, Arıza ve Olağanüstü Durum yedekleme ve kurtarma sistemlerinin tasarımı ve prosedürlerinin oluşturulması,
 • WEB olanaklarının tasarlanması ve hizmetlerinin danışmanlığı,
 • Uygulama tasarımı ve test ortamlarının tasarımı,
Resimler