GMG Bilgi Teknolojileri

Ana ilkemiz, ürettiğimiz ürünlerin ve ilgili hizmetin, müşterilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası standartlar ile şartnamelere uygun olarak, taahhüt edilen süre içinde kaliteli olarak verilmesidir. 

Kalite politikamız ; 

 • Müşteri istek ve ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayacak tasarım ve üretim faaliyetlerini, toplam kalite çerçevesinde yürütmek, 
 • Tüm üretim faaliyetlerimizi teknik dökümantasyonuna uygun olarak ilk defada, zamanında ve hatasız yapmak,
 • Tüm işlerimizde en verimli yöntemlerle çalışmak ve verimliliğimizi artıracak yöntemleri sürekli araştırmak ve geliştirmek,
 • Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesinin ve maliyetlerin azaltılması çalışmalarının özünü kavramak suretiyle sürekliliğini sağlamak,
 • Kendi konumuzla ilgili teknik bilgiyi sürekli yenileyerek güncel tutmak,
 • Çalışmalarımızı kendimizi hizmet verdiğimiz kişi veya kurum yerine koyarak yapmak,
 • Teknolojiyi her zaman en gelişmiş şekliyle kullanarak sistemli ve planlı ekip çalışması yapmak,
 • İş ve işçi güvenliğini azami ölçülerde sağlamak,
 • Kaliteli ürün, alanlarında uzman profesyonel kadro, çağdaş çözüm, üretim ve montaj, satış sonrası hizmetimizle sektörümüzde lider olmak,
 • Tüm işlerimizde kâr elde etmek düşüncesinden önce, işimizi en iyi şekilde ve en kısa sürede yapmak, ticari etik kurallara sıkı sıkı bağlı kalmak suretiyle, kazancımızı hak etmektir.

GMG Bilgi Teknolojileri yönetimi olarak;

 • Kalitenin ve verimliliğin arttırılması ile iyileştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeyi, 
 • Tüm çalışanlarımızın kalite politikamızı benimseyerek çalışma ve faaliyetlerini bu doğrultuda yürütmelerini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.